Service och reparation av solcellsanläggningar

I det stora hela så är en solcellsanläggning helt underhållsfri. Däremot är det bra att man kontrollerar solcellsanläggningen årsvis genom en genomgång på taket, isolationstester i strängarna samt överblick av växelriktaren. Detta för att alltid ha sin solcellsanläggning i perfekt skick.

Våra servicepaket

Varför ska jag serva min solcellsanläggning?

Med uppdrag från Energimyndigheten, har bland annat aktörer som RISE utfört undersökningar av fleratlet solcellsanläggningar runtom i Sverige. Av dessa framgår att flertalet installationer inte utförts korrekt, vilket kan innebär direkt fara för villan. Om eventuella fel upptäckts på din installation, finns vi här för att bistå med servicearbetet.

Ibland kan även du som ägare upptäcka att något inte verkar fungera normalt, genom exempelvis applikationen som visar din förbrukning och generering. Då kan det vara läge att undersöka problemet – något vi gladeligen hjälper till med.Hur går en service till?

När våra servicetekniker är på plats vid avsatt datum påbörjas servicearbetet. Till en början önskar vi att du som kund visar oss hur installationen skett och var alla komponeneter såsom batterilagring, växelriktare och solpaneler är placerade. I vissa fall har särskilda lösningar gjorts för att anpassas till fastigheten vid installation, vilket vi gärna tar del av information om inför vår undersökning.

Vanliga frågor om service

Vanligt förekommande frågor om service av solcellspaneler.

Varför är regelbunden service av solcellsinstallationer viktigt?
Vilka delar av en solcellsinstallation kräver vanligtvis service?
Hur ofta bör en solcellsinstallation genomgå service?
Vilka är några vanliga problem som kan uppstå med solcellsinstallationer?
Vad är fördelarna med att anlita professionell service för solcellsinstallationer?

Har du tänkt på att framtidssäkra driften
på din solcellsanläggning?