VÄXELRIKTARE

Goodwe växelriktare

GoodWe erbjuder ett av marknadens stabilaste sortiment av växelriktare till solcellsanläggningar & hybrid växelriktare för energilagringssystem.

Vi har valt att enbart jobba med en leverantör när det kommer till växelriktare, detta för att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund. Eftersom att växelriktare är hjärtat i solcellssystemet är det även extra viktigt att man väljer en tillverkare som har alla bitarna på plats! GoodWe är en av dom största tillverkarna i världen av växelriktare & hybrid växelriktare, där dom vunnit priser så som “All Quality Matters Award” bland annat.

Det finns idag olika typer av växelriktare – Strängväxelriktare, mikroväxelriktare & en kombination som kallas för optimerat system. Det vanligaste man använder sig av idag är strängväxelriktare vilket passar in bäst på de flesta tak, men även är mer kostnadseffektivt. Strängat system är ett system där man kopplar alla paneler på taket i strängar, med ca 20 paneler i varje sträng. 

Mikroväxelriktare är ett system som håller hög säkerhet & flexibilitet. Under varje panel placerar man en egen liten växelriktare som visar produktion ner på panel nivå. Effektivast är det när man till exempel har skuggning, vilket gör att det blir mindre förluster & högre flexibilitet. Kostnaden blir däremot högre samt att mer elektronik blir inblandat på taket.

Optimerat system är en blandning av dessa två. På varje enskild panel placerar man en så kallad optimerare eller MPPT. Den producerade strömmen går sedan ner till en central växelriktare där strömmen omvandlas från likström till växelström. Optimerat system är säkert & flexibelt precis som system med mikroväxelriktare, men är lite mer kostnadseffektivt.

Vi ser till att under projekteringen vägleda er till det system som passar bäst, håller högst prestanda men som också är ett säkert val tillsammans med solcellsanläggningen & energilagringsystemet.

GoodWe är en tillverkare som oavsett vilket system du väljer kan leverera hög prestanda, flexibilitet men framförallt en otrolig säkerhet!

Håll koll på din produktion med SEMS portal!

Inkluderat i arbetet kopplar vi på SEMS portal, som ger dig live inblick i hur mycket hur producerar och förbrukar av din del. Smart va?!

GoodWe har ett nära samarbete med amerikanska företaget Tigo som tillverkar optimerare, vilket skapar flexibilitet då våra projekterare kan välja mellan ett fullt optimerat system eller att endast placera optimerare på delar av anläggningen.

Varför och när ska man välja optimerare?

Optimerare används istället för strängsystem för att få ut maximal effekt ur varje panel med överlägsen säkerhet. Ett exempel är om man har något som skuggar där anläggningen ska sitta under hela eller delar av året. Det kan till exempel vara att man har olika vinklar och placeringar på olika tak av fastigheten - eventuellt träd eller annat som skuggar, då används optimerare på hela eller delar av anläggningen för att se till att anläggningen producerar max kapacitet utifrån förutsättningarna.

Våra projekterare jobbar vardagligen med att dimensionera anläggningar utifrån de förutsättningar som finns och vi avgör alltid noggrant när vi väljer strängsystem eller optimerat system.

Några av fördelarna med ett fullt optimerat system;

  • Maximal effekt från varje panel

Varje panel i ett solcellssystem har en särskild maximal effektpunkt (MPP). På grund av panelvariationer uppstår effektförluster som kan bero på eventuell skuggning, smuts, löv, snö och fågelspillning, men framförallt allt på skillnader i effekt på paneler. Effekten är olika på alla paneler och då de åldras olika snabbt kan denna skillnad dessutom bli större ju längre tiden går. I en anläggning med traditionella växelriktare minskar den svagaste panelen effekten hos alla andra paneler i en sträng. Med Tigos optimerare presterar varje modul alltid maximalt och därigenom undviks effektförluster. 

  • Flexibilitet och estetik

Tack vare att alla paneler regleras separat med en egen MPPT så påverkas inte systemet av enskilda panelers riktning, lutning och effekt. Detta resulterar i att man kan montera panelerna på alla ytor utan att paneler med sämre förutsättningar påverkar totala effekten. Detta innebär ett mer flexibelt system som genererar högre effekt, samtidigt som man kan anpassa panelernas placering efter takets utseende.

  • Fullständig överblick över anläggningens effekt

Tack vare Tigo's monitoringplattform, som dessutom alltid följer med utan kostnad, kan man se hur mycket energi varje enskild panel producerar i realtid. Detta er en god överblick, samtidigt som man på ett enkelt sätt kan upptäcka eventuella fel under livstiden.

Även om en solcellsanläggning med optimerat system kommer med många fördelar kan det bli kostsamt.

Det vanligaste systemet vi har här i Sverige är strängat system. Strängsystem är ett enkelt, välbeprövat och väldigt kostnadseffektivt val som även innebär väldigt mycket mindre elektronikkomponenter. Detta bidrar självklart till mindre problem men även en lägre kostnad för investeringen.

I strängat system seriekopplar man mellan 7-20 solcellspaneler på en och samma sträng. Det betyder att varje sträng blir ett helt system där panelerna inte kan visa effekt på panel nivå. Systemet lämpar sig bäst på öppna tak som har enkla öppna ytor.

Detta kan vara svårt att avgöra själv, därför kommer vi alltid ut för projektering av just ert tak för att se vilket system som lämpar sig bäst hos er!