Energilagring för solceller

Maximera er egenproducerade el genom batterilagring med solcellsbatterier och bli mer självförsörjande. Vårt samarbete med GoodWe & BYD ger er total kontroll över er elproduktion. Bestäm om ni vill lagra, konsumera eller sälja er el.

Energilagring med solceller - 3 enkla steg

Hur fungerar batterilagring av solenergi?

1. Solenergiproduktion med solceller
Först genererar solpanelerna likström från solens strålar under dagen.

2. Omvandling med växelriktare
Denna likström omvandlas till användbar växelström av växelriktaren, som möjliggör för direkt användning av elen i hemmet.

3. Batterilagring av överskottsel
Överskottet av den producerade solenergin lagras sedan i batteriet istället för att enbart slösas bort.

4. Elanvändning på natten
När solen går ner och solpanelerna inte längre genererar el, används den lagrade energin från batteriet för att fortsätta försörja hemmet med elektricitet.

5. Registrering av el
Elmätaren registrerar all solenergi som kommer in och vad som säljs, används och lagras för vidare användning. 

6. Självförsörjning av el
Genom batterilagring blir du mindre beroende av det traditionella elnätet och kan dra nytta av din egenproducerade el när det passar dig bäst.

BYD High Voltage batteri

Vill ni ha full kontroll över er
egenproducerade el?

Genom våra villapaket från GoodWe & BYD får ni just detta! Välj när du ska lagra, konsumera eller sälja el i din anläggning enkelt över en app genom våra energilagringssystem.

Energilagring i villa

Energilagring för villor blir en allt vanligare lösning för de som vill bli mer självförsörjande. Inte bara för att det är en ekonomiskt gynnsam lösning, men även för att det är ett miljövänligt val. Med ett solcellsbatteri kan man både lagra, konsumera och sälja el precis hur man vill. Det finns många möjligheter till ekonomisk vinning genom ett batterilagrings-system. Bland annat genom effektabonnemang som kapar kostnadstopparna vid förbrukning men även genom att sälja delar av sin lagrade el till Svenska kraftnät.


BYD Battery-Box System

Systemen finns i en AC- (BT-serien) och en DC-version (ET-serien), där DC versioner är för nyinstallation av energiförvaring och solceller. AC versionen är för fastigheter där det redan finns en befintlig solcellsanläggning, som man önskar komplettera med energilarging.

Systemet styrs av en växelriktare, precis som vid en solcellsanläggning utan energilagring – skillnaden är att man istället installerar en hybridväxelriktare som gör det möjligt att lagra elen i egen batterilagring.

Hela energilagringssystemet styrs av en app till hybridväxelriktaren som finns för både iPhone och Android. I appen kan du kontrollera energiflödet och bestämma när du ska köpa, sälja eller konsumera din producerade el.

Solcellsbatteri-system

Batterisystemet är uppbyggt på moduler vilket innebär att man bygger enheter på varandra – alltså kan man vid köp av en solcellsanläggning senare komplettera med fler moduler och på så sätt få en större batterilagrings-kapacitet. Varje batteri är på 2,6kWh och är ett lithium-järnfosfat-batteri med lång livslängd, effektivitet och framförallt säkerhet mot brand.

Systemet har även som standard en inbyggd UPS-brytare som automatiskt  på nolltid levererar ström från batteriet till fastigheten vid ett eventuellt strömavbrott vilket gör att el-tillförseln aldrig får ett avbrott.

Vi rekommenderar att alltid installera egen batterilagring till er solcellsanläggning då detta öppnar upp för bredare möjligheter till att kunna styra sin konsumtion och försäljning helt själv.


Fördelar med solcellsbatteri

  • Batterilagring av solenergi: Solcellsbatterier tillåter dig att använda solenergin när solen har gått ner, vilket är perfekt för att ladda en elbil under natten.
  • Styr över er el: Välj själv när ni använder eller säljer överskottsel baserat på ert egna schema och elprisvariationer för en fördelaktig försäljning.
  • Undvik höga elpriser: Minska era kostnader genom att undvika höga elpris-toppar med hjälp av batterilagring, fungerar särskilt bra med effektabonnemang.
  • Framtida Lönsamhet: Med en övergång till effektabonnemang blir batterilagring en allt mer lönsam lösning och bidrar till långsiktig kostnadsbesparing.

Vanliga frågor

Vilka batterier använder ni?
Vad är "C-tal" på ett batteri?
Hur mycket laddar en solpanel?
Hur får jag bidrag för batterier till solceller 2023?
Är batterilagring lönsamt?
Vad kostar solcellsbatterier?