Generelle betingelser

 1. Bestilling og betaling: Bestilling kan gjøres ved å kontakte ZolarTech på telefon, e-post eller deres hjemmeside.
  a) Det vil bli gitt et tilbud basert på kundens behov og ZolarTechs anbefalinger.
  b) Kunden må godkjenne tilbudet for å bekrefte bestillingen
  c) ZolarTech mottar ingen forskuddsbetaling.
  d) Resterende beløp betales ved levering og installasjon av solcellene og energilagringssystemet i to ulike trinn, først 80 % ved levering og deretter 20 % gjenstående ved ferdigstillelse av installasjonen/anlegget.
 2. Installasjon:
  a) ZolarTech installerer solcelle- og energilagringssystemet innen den angitte tidsrammen etter at bestillingen er mottatt.
  b) Installasjonen utføres av kvalifiserte teknikere og elektrikere ansatt av ZolarTech.
  c) ZolarTech er ansvarlig for å melde installasjonen til netteier og for å innhente nødvendige tillatelser.
 3. Garanti:
  a) ZolarTech gir produktgaranti på alle produkter, dette fremgår av hvert enkelt tilbud.
  b) ZolarTech vil kostnadsfritt utbedre feil eller mangler som oppdages innenfor garantiperioden i henhold til produsentens anvisninger.
  c) Garantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk eller ytre påvirkninger.
 4. Angrerett:
  a) Kunden har rett til å kansellere bestillingen innen 14 dager fra bestillingsdatoen.
  b) For å benytte seg av angreretten må kunden varsle ZolarTech skriftlig.
  c) ZolarTech vil kansellere ordrebekreftelsen skriftlig og bekrefte dette. Eventuelt innbetalt beløp til ZolarTech vil bli refundert.
 5. Ansvarsbegrensning:
  a) ZolarTech er ikke ansvarlig for tap som følge av avbrudd i strømforsyningen, for eksempel strømbrudd.
  b) ZolarTech er ikke ansvarlig for tap som skyldes feil bruk eller vedlikehold av solceller og energilagringssystemer.
 6. Tvisteløsning: Eventuelle tvister mellom kunden og ZolarTech skal primært løses gjennom forhandlinger. Dersom tvisten ikke kan løses ved forhandlinger, skal tvisten avgjøres av de svenske alminnelige domstolene eller av den alminnelige reklamasjonsnemnda (ARN).

Ved å bekrefte bestillingen aksepterer kunden disse kjøpsbetingelsene.

Avklaring vedrørende installasjon og tilkobling av solcellesystemet:
Prisforslaget inkluderer oppsett og konfigurering av systemet i den tilhørende brukerportalen. Dette forutsetter imidlertid at det er godt mottak på eksisterende WiFi ved vekselretteren og at ingen brannmurer eller lignende blokkerer tilgangen til nettverket. Hvis det avtales en LAN-tilkobling, må det være tilgang til en ledig datakontakt for Ethernet, som er forberedt og konfigurert for toveiskommunikasjon, i nærheten av omformeren. Skulle det oppstå problemer med kommunikasjonen mellom vekselretteren og internett på grunn av eksisterende utstyr i bygningen og ikke solcelleanleggets vekselretter, tilbyr vi oss å utføre eventuell feilsøking, programmering og anskaffelse av egnet utstyr/programmering. Dette ligger i så fall utenfor dette prisforslaget og vil bli fakturert som ekstraarbeid på løpende regning eller etter avtale med kunden.

Beregninger i prisforslaget - Alle beregninger vedrørende produksjon, besparelser, pay-off og avkastning er estimater basert på statistikk, antagelser og gjennomsnitt. Derfor kan disse verdiene avvike noe fra det faktiske utfallet. Tallene som ligger til grunn for beregningene, varierer dessuten fra kunde til kunde og kan også endre seg over tid. Disse verdiene bør derfor betraktes som estimater og kan brukes som en veiledning. Verken vi eller våre leverandører kan derfor gi noen garantier for disse estimatene.

Kvaliteten på innkommende elektrisitet og eventuelle krav fra netteier: - For at anlegget skal fungere korrekt, forutsettes det at kvaliteten på innkommende elektrisitet er høy. Hvis kvaliteten på strømmen er lav, kan utstyret skades, noe som kan føre til kostnader til f.eks. måling av strømkvaliteten, reparasjoner etc. Hvis problemene skyldes kvaliteten på strømmen, kan man kreve erstatning for disse kostnadene fra netteieren eller eventuelt et forsikringsselskap - Ekstra kostnader kan tilkomme avhengig av netteierens krav, f.eks. målere i målerskap på utsiden.

 1.