Allmänna Villkor

Köp, leverans och Allmäna villkor

Tack för att du har valt ZolarTech som din leverantör av laddbox och ett stort tack för att du tar dig tid att läsa igenom våra köpvillkor.

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med ditt val av ZolarTech och de produkter som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss. Tack för ditt förtroende och tack för att du väljer ZolarTech!

Innehållsförteckning
 1. Parter

 2. Allmän information och omfattning

 3. Produkter

 4. Installation

 5. Beställning

 6. Betalning

 7. Leverans

 8. Skattereduktion

 9. Garanti

 10. Reklamation

 11. Ansvar

 12. Behandling av personuppgifter

 13. Ångerrättförprivatpersoner

 14. Övrigt

 15. Kontakt och support

1. Parter

Dessa allmänna köpvillkor gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, varvid avses en fysisk eller juridisk person (hädanefter kallad ”Kunden”) och ZolarTech i Skandinavien AB, orgnr: 559396-8273, DALENVÄGEN 15 B, 429 30 Kullavik ( hädanefter kallat ”ZolarTech”). Kunden och ZolarTech benämns i det följande gemensamt för ”Parterna”.

2. Allmän information och omfattning

2.1 Dessa köpvillkor gäller för ZolarTech försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (benämnt ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”).

2.2 ZolarTech köpvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade köpvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av köpvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av köpvillkoren kommer att finnas tillgänglig på ZolarTech hemsida, www.ZolarTech.se.

2.3 Alla priser för Laddutrustning, Installation framgår av ZolarTech vid var tid gällande prislista, tillgänglig via www.ZolarTech.se. ZolarTech reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

2.4 ZolarTech har för avsikt att all information om vårt produkt- och tjänsteutbud ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. ZolarTech kan dock inte garantera korrektheten på informationen som finns presenterad på hemsidan eller vårt produkt- och tjänsteutbud i övrigt. ZolarTech kan inte ställas till svars för om hemsidan ligger nere eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat.

3. Produkter

3.1 ZolarTech tillhandahåller ett brett sortiment av billtillbehör, bland annat laddboxar, laddstolpar, laddstationer och laddkablar. En fullständig och uppdaterad förteckning över samtliga produkter som erbjuds finns tillgänglig på www.ZolarTech.se.

3.2 Samtliga produkter som saluförs får endast användas i enlighet med respektive produkts bruksanvisning. Laddutrustning får endast användas till laddning av den typ av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustningen är utformad.

3.3 För det fall Laddutrustningen används för att ladda bilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är utformad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustning och bil.

4. Installation

4.1 ZolarTech är stolta över att kunna erbjuda smidiga och kostnadseffektiva installationslösningar för laddboxar. ZolarTech har som ambition att på sikt kunna erbjuda installation till samtliga adresser i Sverige.

4.2 Samtliga tjänster avseende Installation tillhandahålls i samarbete med ZolarTechs samarbetspartners. Dessa installatörer är auktoriserade Elinstallationsföretag som följer Elsäkerhetslagen 2016:732, är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Val av installatör beror bland annat på geografisk placering. För mer information, hör gärna av dig till oss på [email protected]

4.3 Vid beställning av Installation levererar ZolarTech i enlighet med orderbekräftelsen som Kunden fick vid beställning. Arbeten utöver detta utförs enligt vår prislista för installationsarbeten och faktureras av ZolarTech eller installatören efter utfört arbete.

4.4 Vid beställning av Installation åligger det Kunden att tillse följande:

 1. Att eventuella nödvändiga tillstånd från hyresvärd, markägare, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare har inhämtats.


 2. Att den plats där Laddutrustningen ska installeras är lämplig för Installation av Laddutrustningen.


 3. Att installatören får nödvändig och korrekt information samt erforderlig tillgång till plats för Installation av Laddutrustningen.


4. Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger ZolarTech enligt detta avtal) som är nödvändiga för Installation av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.

5. Beställning

5.1 Kunden gör enkelt sin beställning via ZolarTech hemsida om inte kunden personligen kontaktar ZolarTech. När ZolarTech mottar Kundens beställning bekräftas beställningen genom att en orderbekräftelse skickas till Kunden på den e-postadress som har angivits.

5.2 Eventuella preliminära skattereduktioner dras av Kundens totalpris i samband med beställningen. För mer information om skattereduktioner, se punkt 8.

5.3 Kunden skall noggrant läsa igenom mottagen orderbekräftelsen och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. Eventuella avvikelser mellan orderbekräftelse och beställning skall omgående meddelas ZolarTech.

5.4 I samband med beställning ger Kunden ZolarTech fullmakt att hämta uppgifter om Kundens anläggningsuppgifter, elnätsabonnemang, historiska och aktuella data tillgänglig från Kundens elmätare via nätägaren samt att ta reda på vem kundens elleverantör och balansansvariga är. Kunden ger ZolarTech ensamrätt att själv eller den ZolarTech anlitar i sitt ställe att analysera aktuell data och styra laddningen.

6. Betalning

6.1 När du bokar produkter eller installation via vår hemsida kan du välja att betala med bank-, kreditkort eller genom faktura.

6.2 Vi på ZolarTech tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas.

6.3 Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

6.4 Priserna anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Om du besöker ZolarTech.se som företag så är det möjligt att visa priserna exklusive moms. Fraktkostnad och eventuell administrativ avgift kan tillkomma. ZolarTech reserverar sig för eventuella fel, exempelvis prisuppgifter, kampanjer, rabattkoder eller produktuppgifter som kan uppstå.

7. Leverans

7.1 ZolarTech skickar dina varor som paket inom Sverige.

7.2 Leverans av Laddutrustning och eventuell tillhörande Installation sker enligt överenskommelse mellan Parterna och beräknade datum för hela eller delar av leverans skall anges i orderbekräftelse.

7.3 Uppskattad leveranstid för hela eller delar av leveransen kan komma att förändras. Om inget särskilt avtalats skriftligen utgår ingen ersättning för försenad leverans.

7.4 Din leverans finns kvar hos ditt postombud under 14 dagar. Ej hämtade varor returneras till oss. För alla leveranser som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 250 kronor.

7.5 Om du mot förmodan skulle få en vara som du inte har beställt ber vi dig att kontakta du vår support på [email protected] så hjälper vi till att returnera varan.

7.6 Skulle du upptäcka en skada på ditt paket, anmäl det omgående till det utlämningsställe där du hämtade varan. Där får du också hjälp att göra en skadeanmälan. Vi rekommenderar att du inte hämtar ut ett paket som är skadat, eftersom skadan då inte längre kan härledas till transporten. Om du upptäcker skadan först då du öppnat paketet och skadan är sådan att den kan kopplas till transporten, kontakta ombudet för att göra en skadeanmälan senast fem dagar från det att du tagit emot din vara.

7.7 Returer sker på din egen bekostnad, med undantag för det fall att varan är defekt eller fellevererad. Returer ska skickas som Schenker Privatpaket. Retur genom brev eller mot postförskott accepteras ej. Vid byten betalar ZolarTech den nya frakten från oss till dig.

Skattereduktion (för privatpersoner)

8.1 Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget får vara högst 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Du kan få som mest 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

8.2 På Kundens begäran ansvarar ZolarTech för att ansöka om skattereduktion för grön teknik hos Skatteverket.

8.3 Vid betalning av Kundens beställning genomför ZolarTech, på begäran av Kunden, ett preliminärt avdrag på den totala kostnaden. För det fall att ansökan skattereduktion nekas förbehåller sig ZolarTech rätten att fakturera Kunden mellanskillnaden mellan redan erlagd betalning och den totala kostnaden för Kundens beställning.

9. Garanti

Kunden innehar garantier på såväl produkter som våra tjänster, följande garantier gäller:

 • ●  5 års garanti på easee home och charge laddbox

 • ●  2 års garanti på arbete och installation 10. Reklamation

  10.1 För företag
 Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till ZolarTech, dock senast 10 dagar från mottagande av produkten/installationen samt på visst angivet sätt returnera produkten. Vid reklamation ska kund kontakta ZolarTech, företrädesvis via e-post. ZolarTech skall inom 72 timmar från mottagande av reklamation återkomma med ett ärendenummer. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit ZolarTech tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till ZolarTech vara betald. Vidare ska ordernummer och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har ZolarTech rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. ZolarTech förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

  10.2 För privatpersoner
 Enligt konsumentköplagen är reklamationstiden för en vara tre år. För att åberopa reklamationsrätten är det du som kund som skall påvisa att felet på varan fanns vid inköpstillfället. Detta skall göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

  11. Ansvar

  11.1 ZolarTech ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantören och internetleverantörer.

  11.2 ZolarTech ansvarar inte för skador eller förluster som påverkar Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

  11.4 Köparen är ansvarig för att den för laddning avsedda elbilen är kompatibel med Laddutrustningen. ZolarTech ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla.

  12. Behandling av personuppgifter

12.1 I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i syfte att underlätta ärendehanteringen informeras Kunden om att de personuppgifter som lämnas till ZolarTech kommer att användas i ZolarTech ord- och textbehandling, registerföring, redovisning, övrig administration samt e-post.

12.2 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller molntjänst ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges.

12.3 ZolarTech ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.4 ZolarTech kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.5 Kunden har rätt att av begära tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dennes personuppgifter. Kunden har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Kunden har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om Kunden, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Kunden har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

12.6 Kunden har rätt till rättelse av dennes personuppgifter. ZolarTech kommer på Kunden begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter ZolarTech behandlar om Kunden.

12.7 Kunden har rätt till radering av dennes personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära att dennes personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att ZolarTech inte omedelbart får radera Kundens personuppgifter, till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning.

12.8 Kunden har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om Kunden invänder mot sådan behandling kommer ZolarTech enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än Kundens intressen.

13. Ångerrätt (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler)

13.1 En konsument har rätt att ångra sitt köp av Laddutrustning genom att sända ett meddelande om detta till [email protected] inom fjorton (14) dagar från Kundens mottagande av Laddutrustning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av ZolarTech via ovanstående mailadress.

13.2 Vid nyttjande av ångerrätten återbetalar vi alla betalningar från dig, inklusive eventuell kostnad för vårt standardleverans alternativ, utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det att du meddelat ditt beslut att utnyttja ångerrätten.

13.3 Vid återbetalning kommer vi att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning, utan att det medför några extra avgifter för dig.

13.4 ZolarTech har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit de returnerade produkterna. Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från det datum då du informerade oss om att du önskar nyttja ångerrätten.

13.5 Har du hunnit använda din vara och utnyttjar ångerrätten kan det innebära en viss värdeminskning, på din bekostnad. Dessa ärenden hanteras individuellt.

13.6 En konsument har rätt att ångra sitt köp av installation genom att sända ett meddelande om detta till [email protected] inom fjorton (14) dagar från beställning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av ZolarTech via ovanstående mailadress. Om Kunden önskar få Installation utförd inom fjorton (14) dagar från beställning skall Kunden lämna samtycke till början av Installation, där denne samtidigt medger att ångerrätt ej föreligger för slutförd tjänst. För det fall att Kunden önskar början av Installation inom nämnd period och för det fall att Kunden utövar sin ångerrätt under skall Kunden ersätta ZolarTech för en proportionell andel av det avtalade priset för Installation som delvis utförts innan Kunden utövar ångerrätten.

14. Övrigt

14.1 ZolarTech har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för Kunden. Vidare har ZolarTech rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

14.2 Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.

15. Kontakt och support


Du kan när som helst höra av dig till ZolarTech för support och övriga frågor. 
Supporten nås helgfria vardagar via mail på: [email protected] mellan kl. 08-22