Dags för service?

Vi finns redo att hjälpa dig – välkommen att kontakta oss för något av nedanstående ärenden!

5-10 kW

3499kr
 • Genomgång av takinstallation
 • Kontroll av fästen
 • Kontroll av kabeldragning
 • Sammanställt protokoll
 • Info om eventuella problem

10-15 kW

4999kr
 • Genomgång av takinstallation
 • Kontroll av fästen
 • Kontroll av kabeldragning
 • Sammanställt protokoll
 • Info om eventuella problem

15-20 kW

5999kr
 • Genomgång av takinstallation
 • Kontroll av fästen
 • Kontroll av kabeldragning
 • Sammanställt protokoll
 • Info om eventuella problem

Varför ska jag serva min solcellsanläggning?

Med uppdrag från Energimyndigheten, har bland annat aktörer som RISE utfört undersökningar av fleratlet solcellsanläggningar runtom i Sverige. Av dessa framgår att flertalet installationer inte utförts korrekt, vilket kan innebär direkt fara för villan.Om eventuella fel upptäckts på din installation, finns vi här för att bistå med servicearbetet.

Ibland kan även du som ägare upptäcka att något inte verkar fungera normalt, genom exempelvis applikationen som visar din förbrukning och generering. Då kan det vara läge att undersöka problemet – något vi gladerligen hjälper till med.

Hur går en service till?

När våra servicetekniker är på plats vid avsatt datum påbörjas servicearbetet. Till en början önskar vi att du som kund visar oss hur installationen skett och var alla komponeneter såsom batterilagring, växelriktare och solpaneler är placerade. I vissa fall har särskilda lösningar gjorts för att anpassas till fastigheten vid installation, vilket vi gärna tar del av information om inför vår undersökning.

Välkommen att höra av dig!

Eller läs mer om vanliga frågor & svar kring servicearbeten.

Varför är regelbunden service av solcellsinstallationer viktigt?

Regelbunden service av solcellsinstallationer är viktigt för att säkerställa att systemet fungerar optimalt och ger maximal energiproduktion. Det hjälper också till att upptäcka och åtgärda eventuella fel eller avvikelser i tid, vilket kan förlänga systemets livslängd och minska driftstörningar.

Vilka delar av en solcellsinstallation kräver vanligtvis service?

Vanliga delar av en solcellsinstallation som kräver service inkluderar solpanelerna, omformaren, kablage, monteringssystemet och övervakningssystemet. Alla dessa komponenter behöver kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de fungerar som de ska.

Hur ofta bör en solcellsinstallation genomgå service?

Generellt sett bör en solcellsinstallation genomgå årlig service för att upprätthålla prestanda och påvisa eventuella problem. I områden med extrema väderförhållanden eller hög luftfuktighet kan det vara lämpligt att öka servicetiden till var sjätte månad.

Vilka är några vanliga problem som kan uppstå med solcellsinstallationer?

Några vanliga problem som kan uppstå med solcellsinstallationer inkluderar skador på solpanelerna (t.ex. sprickor eller trasiga celler), omformarproblem (t.ex. överhettning eller omvandlingsfel), korrosion på kablar eller monteringssystem och kommunikationsproblem med övervakningssystemet.

Vad är fördelarna med att anlita professionell service för solcellsinstallationer?

Att anlita professionell service för solcellsinstallationer ger flera fördelar, inklusive erfarenhet och expertis från kvalificerade tekniker som kan identifiera och lösa problem snabbt och effektivt. Professionell service kan även förebygga kostsamma reparationer genom tidig upptäckt av potentiella problem samt säkerställa att garantier och garantikrav uppfylls.

Önskar du service eller reparation?
Kontakta oss här!

Intresserad av oss? Fyll i formuläret nedan så återkommer vårt team till dig.

Har du tänkt på att framtidssäkra driften på din solcellsanläggning?

Vi finns redo att hjälpa dig – välkommen att teckna ditt serviceavtal hos oss!

Baspaket

450:-/mån
 • Panelkontroll med hjälp av värmekamera 1 gång per år
 • lägre timpris vid felsökning & reparation
 • Fri support
 • Sammanställt protokoll

Mellanpaket

750:-/mån
 • Panelkontroll med hjälp av värmekamera 1 gång per år
 • lägre timpris vid felsökning & reparation
 • Fri support
 • Sammanställt protokoll
 • Funktionstest av anläggning 1 gång per år
 • 2 fria felsökningar per år

Storpaket

1250:-/mån
 • Panelkontroll med hjälp av värmekamera 1 gång per år
 • lägre timpris vid reparation & underhåll
 • Fri support
 • Sammanställt protokoll
 • Funktionstest av anläggning årsvis
 • fria felsökningar